Zkušební zařízení

Z důvodu zkvalitňování našich služeb, jsme pořídili zařízení, pro zkoušení hydraulických čerpadel. Nyní jsme připraveni odzkoušet čerpadla:

A10VSO18; A10VSO140**/SYDFE*140***;

BOSCH/MOOG 0 514 70* ***; BOSCH/MOOG 0 514 80* ***; BOSCH/MOOG 0 514 85* ***; BOSCH/MOOG 0 514 90* ***

IPV-7-**

A4VSO250**

V případě jiného typu čerpadla máme k dispozici polotovary upínacích kruhu. Pomocí zkušebního zařízení jsme schopni vytvořit přehledný graf ke každému typu čerpadla (např.: s regulací load sensing), zároveň jsme schopni zjistit ztrátovost čerpadla přes tzv.: lekáž (odpadní větev čerpadla).